WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Oferta »Silniki wojskowe »Wojskowe silniki odrzutowe
Nasza oferta

 

 

 Typ: RD-33

 Typ: AŁ-21 F3

 

Opis i przeznaczenie:

Silnik dwuprzepływowy z dopalaczem o ciągu maksymalnym 81,4 kN do napędu samolotu MiG-29.

 

Opis i przeznaczenie:

Silnik jednoprzepływowy z dopalaczem o ciągu maksymalnym 109,8 kN do napędu samolotu Su-22.

 Producent:  klimov.ru/

 Producent: npo-saturn.ru/

Zakres usług:

- remont główny silnika

- remont i naprawy nieplanowe

- remont i naprawy agregatów i wyposażenia silnika

  (agregaty instalacji paliwowej i sterowania, instalacji olejowej,

  instalacji  elektrycznej)

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- naprawy silnika u Użytkownika ("na skrzydle"),

- ocena stanu technicznego silnika metodami endoskopowymi.

 

Zakres usług:

- remont główny silnika,

- remont i naprawy nieplanowe,

- remont i naprawy agregatów i wyposażenia silnika

  (agregaty instalacji paliwowej i sterowania,

  instalacji olejowej, instalacji elektrycznej)

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- naprawy silnika u Użytkownika ("na skrzydle"),

- ocena stanu technicznego silnika metodami

  endoskopowymi.

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna posiadają dwa bardzo nowoczesne stanowiska prób silników, dzięki którym jesteśmy w stanie prowadzić próby: produkcyjne, eksploatacyjne oraz regulacyjne napędów lotniczych po naprawach i remontach zarówno statków powietrznych wojskowych (konstrukcji rosyjskiej i ‘zachodniej’) jak i cywilnych.

 

STACJA PRÓB SILNIKÓW LOTNICZYCH SAMOLOTÓW KONSTRUKCJI ROSYJSKIEJ

 

Stacja  prób  silników lotniczych samolotów wojskowych konstrukcji rosyjskiej eksploatowanych w polskiej armii, tak zwane stanowisko nr 1 w Zielonce, funkcjonuje od 14 października 1992 roku. Aktualnie  wykonywane są tam próby regulacyjne silników po remoncie głównym typów: AŁ-21 F3 (napęd samolotu SU-22) i RD-33 (napęd samolotu MiG-29). 

 

Celem testów jest ustalenie parametrów jakie uzyskuje silnik po remoncie głównym, a jeśli te są niezadowalające, wykonuje się szereg regulacji mających na celu dostosowanie osiągów i pracy silnika do obowiązujących warunków technicznych.

 

Wykonywane pomiary i regulacje silnika są rejestrowane w kartach  regulacji i zapisywane w  metrykach agregatów zabudowanych na silniku. Mierzone parametry są odczytywane  z  przetworników i nadajników binarnych stoiska przez system elektroniczny. System ten nadzoruje i monitoruje wartości 150 dynamicznie zmieniających się sygnałów  analogowych i dwustanowych, które są przetwarzane na postać cyfrową z rejestracją i zapisem do  pamięci.

 

Wyniki pomiarów i obliczeń są przesyłane do stanowiska operatora i prezentowane na monitorach  w postaci zegarów analogowych, danych liczbowych oraz oscylogramów. W sposób ciągły  dokonywana jest kontrola zgodności parametrów z warunkami technicznymi na wszystkich zakresach pracy silnika. Niezgodność  parametrów z warunkami technicznymi jest sygnalizowana kolorem czerwonym .

Generowane raporty z przebiegu próby w ustalonej szacie graficznej są drukowane i stanowią  dokumentację ‘hamownianą’ próby.

 

Końcowym etapem testów jest konserwacja wewnętrzna silnika, na stoisku. Po pozytywnym  zaliczeniu próby wystawiana jest karta parametrów wpisywanych do książki silnika. Uzyskane w czasie próby parametry stanowią ocenę jakości wykonanego remontu i montażu  silnika, dlatego ocena ta powinna być jak najwyższa, co dla naszego zakładu jest normą.

 

Dla zapewnienia najwyższej jakości przeprowadzanych prób, cyklicznie, na stoisku, wykonywane są prace obsługowe przewidziane procesem technologicznym.