WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Praca »Oferty pracy » Informatyk
Nasza oferta

 

INFORMATYK

 

 

Opis stanowiska:

Ø  instalacja i konfiguracja stacji roboczych i innych sprzętów informatycznych, w tym urządzeń peryferyjnych,

Ø  diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem,

Ø  konserwacje, podstawowe naprawy komputerów PC oraz nadzorowanie spraw serwisowych,

Ø  prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego,

Ø  przyjmowanie bieżących zgłoszeń i udzielanie wsparcia pracownikom firmy,

Ø  merytoryczna oraz techniczna pomoc dla użytkowników systemów informatycznych,

Ø  wykonywanie analiz, testowanie oraz wdrażanie nowych elementów systemu informatycznego,

Ø  tworzenie dokumentacji oraz instrukcji obsługi systemów informatycznych,

Ø  diagnostyka poprawności działania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych.

 

Wymagania:

Ø  wykształcenie: wyższe informatyczne,

Ø  min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

Ø  dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft  Windows,

Ø  dobra znajomość budowy i konfiguracji  komputerów klasy PC,

Ø  dobra znajomość pakietów biurowych MS Office,

Ø  podstawowa znajomość systemu Windows Server,

Ø  znajomość sieci komputerowych i ich konfigurowanie,

Ø  umiejętność konfiguracji oraz eksploatacji urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, faxy, itp.),

Ø  umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych oraz programowych w środowisku Windows,

Ø  znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać ze zrozumieniem dokumentacje techniczne urządzeń i programów,

Ø  umiejętność pracy w zespole,

Ø  samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu,

Ø  dokładność, sumienność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów.

mile widziana:

Ø  znajomość  sprzętu sieciowego CISCO,  HP,

Ø  znajomość  sprzętu sieciowego Fortigate,

Ø  praktyczna znajomość Microsoft SQL Server,

Ø  doświadczenie przy wdrażaniu systemów klasy ERP.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z własnoręcznie podpisanym przez kandydata oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w  Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania ” na adres:

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa

Dział Spraw Osobowych

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@wzl4.mil.pl

tel. 22 53 24 357

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

INFORMACJA

 

Administratorem Twoich danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-452) przy ul. Księcia Bolesława 1/3, zwana dalej „WZL-4 S.A.” lub „Administratorem”: e-mail: biuro@wzl4.mil.pl, nr tel.: +48 22 532 43 01.

 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@wzl4.mil.pl ; nr tel.: +48 22 532 43 27.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również nie wykorzystujemy do profilowania. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.