WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Praca »Oferty pracy » Informatyk
Nasza oferta

INFORMATYK

 

Opis stanowiska:

Ø  Prowadzenie konserwacji i serwisu sprzętu teleinformatycznego,

Ø  Instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania,

Ø  Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z infrastrukturą IT,

Ø  Prowadzenie ewidencji zasobów teleinformatycznych przedsiębiorstwa,

Ø  Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń serwisowych oraz udzielanie wsparcia użytkownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania,

Ø  Udział we wdrożeniach systemów informatycznych,

Ø  Tworzenie dokumentacji oraz instrukcji obsługi systemów informatycznych,

 

Wymagania:

Ø  wykształcenie: średnie – wskazane informatyczne lub pokrewne,

Ø  dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft  Windows oraz oprogramowania biurowego MS Office

Ø  umiejętność naprawy i konfiguracji  sprzętu komputerowego,

Ø  umiejętność konfiguracji urządzeń peryferyjnych – wielofunkcyjnych, drukarek, skanerów itp.

Ø  znajomość języka angielskiego w zakresie pozwalającym na korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz dokumentacji technicznych,

Ø  umiejętność pracy w zespole,

Ø  samodzielność, dokładność, sumienność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,

 

mile widziana:

Ø  znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi

Ø  znajomość sieciowych systemów operacyjnych,

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z własnoręcznie podpisanym przez kandydata oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w  Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania ” na adres:

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa

Dział Spraw Osobowych

lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@wzl4.mil.pl

tel. 22 53 24 357

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

INFORMACJA

 

Administratorem Twoich danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-452) przy ul. Księcia Bolesława 1/3, zwana dalej „WZL-4 S.A.” lub „Administratorem”: e-mail: biuro@wzl4.mil.pl, nr tel.: +48 22 532 43 01.

 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@wzl4.mil.pl ; nr tel.: +48 22 532 43 27.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również nie wykorzystujemy do profilowania. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.